พันธมิตรทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

mMilk

คือผลิตภัณฑ์นม ที่เป็นเครื่องหมายการค้า (แบรนด์) ของเราเองเป็นครั้งแรก ด้วยกรรมวิธีของเราเอง

ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที อีกทั้งแบบ UHT ยังสะดวกในการสั่งซื้อยกลังได้กับ LAZADA อีกด้วย

สามารถสั่งซื้อนม mMILK UHT ได้ที่?https://goo.gl/q4JnYt

MILK&ME นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด (บรรจุภัณฑ์เต็ดตราท็อป)

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 430 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ไขมัน 0% (บรรจุภัณฑ์เต็ดตราท็อป)

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 430 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ไขมันต่ำ (บรรจุภัณฑ์เต็ดตราท็อป)

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 430 ml, … Read more

mmilk นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด (บรรจุภัณฑ์เต็ดตราท็อป)

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 430 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ไขมัน 0%

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 800 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ไขมันต่ำ

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 800 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ไขมันเต็ม

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ?(ขนาด 2000 ml … Read more

MMILK นมโคยูเอชที รสจืด ไขมันเต็ม 180 มล.

mMILK นมโคยูเอชที รสจืด สูตรไขมันปกติ ขนาด 180 มล. จากนมโคสด … Read more

MMILK นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสโกโก้ กลิ่นสรอเบอร์รี 180 มล.

mMILK นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส?รสโกโก้ กลิ่นสรอเบอร์ร … Read more

MMILK A2+ นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 180 มล.

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ ขนาด 430 ml น … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสโกโก้ กลิ่นสตรอเบอร์รี

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ (ขนาด 800 ml, … Read more

mmilk โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ปราศจากน้ำตาลแลคโตส พาสเจอร์ไรส์

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ (ขนาด 800 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส กลิ่นซากุระ

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ (ขนาด 800 ml, … Read more

MMILK นมโคพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด ไขมัน 0%

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ (ขนาด 800 ml, … Read more

mMILK นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด ไขมันปกติ 180 มล., 125 มล.

mMILK นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด สูตรไขมันปกติ จา … Read more

MMILK นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด ไขมันต่ำ 180 มล.

mMILK นมโคยูเอชที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด สูตรไขมันต่ำ จาก … Read more

MMILK a2+ นมโคพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด (บรรจุภัณฑ์เต็ดตราท็อป)

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ ขนาด 430 ml น … Read more

mMILK Green นมโคพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด (บรรจุภัณฑ์เต็ดตราท็อป)

จากนมโคสดแท้ 100% ได้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ (ขนาด 430 ml, … Read more

MILK&Me นมปรุงแต่ง ยูเอชที รสโกโก้

MILK&ME นมปรุงแต่ง ยูเอชที รสโกโก้ ขนาด 180 มล. เป็นแหล่ … Read more

MILK&ME นมปรุงแต่ง ยูเอชที รสหวาน

MILK&ME นมปรุงแต่ง ยูเอชที รสหวาน ขนาด 180 มล. เป็นแหล่ง … Read more

MILK&ME น้ำนมโค ยูเอชที รสจืด

MILK&ME น้ำนมโค ยูเอชที รสจืด ขนาด 180 มล. เป็นแหล่งของโ … Read more

MILK&ME โยเกิร์ตพร้อมดื่มไขมันต่ำ ยูเอชที

MILK&ME โยเกิร์ตพร้อมดื่มไขมันต่ำ ยูเอชที ขนาด 180 มล. ไ … Read more

MILK&ME โยเกิร์ตพร้อมดื่มไขมันต่ำ ยูเอชที รสผลไม้รวม

MILK&ME โยเกิร์ตพร้อมดื่มไขมันต่ำ ยูเอชที รสผลไม้รวม ขนา … Read more