การวิจัยและพัฒนา

?บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด มุ่งมั่นการโดยใช้หลักการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค?

เราสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค และความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้

  • ด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
  • ด้านโภชนาการและสุขภาพ
  • ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส

นอกจากนี้ เราได้ให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ ไปยังผู้บริโภค รวมถึง มีการติดตามสถานการณ์การวิจัย เพื่อให้ก้าวทันข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ระดับโลก