มารู้จัก พันธุ์โคนม ในประเทศไทย

พันธุ์โคนมในโลกนี้มีมากมายหลายพันธุ์ มีทั้งถิ่นกำเนิดในเขตหนาวและเขตร้อน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นโคนมผสม คือมีตั้งแต่ 2 สายพันธุ์ขึ้นไปอยู่ในตัว วัวนมบ้านเราที่ได้รับการพัฒนาและนิยมเลี้ยงกัน เป็นพันธุ์ขาว-คำ เรียกตามสี ชื่อเป็นทางการว่า พันธุ์โฮสไตน์-ฟรีเชียน

Credit: http://www.dpo.go.th/การให้ความรู้โคนม