กำเนิดฟาร์มโคนม

การทำเลี้ยงสัตว์ นั้น เริ่มมาจากการเลี้ยง แพะ และแกะ ในช่วง 9000 ปีก่อนคริสตศักราช ในประเทศอิหร่านและอาฟกานิสถาน ส่วนการเลี้ยงวัวและควาย เริ่มปรากฏในยุคหินใหม่ ช่วง 6000 ? 7000 ปีก่อนคริสตศักราช แถบอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช พบวัฒนธรรมการบริโภคนม ถูกแพร่ออกไป 2 เส้นทาง คือ ทางชาวอารยัน ผ่านไปยังประเทศอินเดีย และตะวันออกกลาง ส่วนอีกเส้นทาง คือ ทางชาวเยอรมัน ผ่านไปยังยุโรปตอนเหนือ และยุโรปตอนกลาง
จากนั้นปี คศ. 1600 ก็มีชาวยุโรปนำวัวเข้ามาทำปศุสัตว์ในอเมริกา ต่อมาปลายปี ปี ค.ศ. 1788 ชาวอังกฤษได้นำวัวมาทำปศุสัตว์ที่ทวีปออสเตรเลีย
ค.ศ. 1800 หลุยส์ ปาสเตอร์ ค้นพบการฆ่าเชื้อเพื่อเก็บรักษาคุณภาพไวน์ ด้วยการพาสเจอไรส์ เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จึงเป็นที่มาของโรงงานผลิตนมพาสเจอไรส์
ปี ค.ศ. 1814 มีชาวยุโรปมาตั้งถิ่นฐานที่นิวซีแลนด์ และมี มิชชันนารีท่านหนึ่ง ชื่อ Samuel Marsden ได้พาวัวนมมา และขยายพันธุ์ออกไปในบริเวณใกล้เคียง
Credit: https://apps.carleton.edu/curricular/posc/assets/Carlson_Milking_the_Truth.pdf,www.legenddairy.com.au,https://en.m.wikipedia.org