เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำตาล

น้ำตาล เป็นพระเอก หรือ ผู้ร้าย ?

โดยทั่วไปแล้ว ร่างกายคนเราต้องการพลังงาน ซึ่งน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานอย่างดี ที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้ทันที ยามที่ร่างกายและสมองอ่อนล้า ดื่มอะไรหวานๆ ให้ชื่นใจ ก็จะสดชื่นขึ้นทันที แต่?? เมื่อร่างกายมีพลังงานเพียงพอแล้ว น้ำตาลที่เราได้รับมากเกินไป จะกลายเป็นผู้ร้ายทันที

น้ำตาลในธรรมชาติ แต่ละตัว เมื่อทานในปริมาณที่เท่ากัน ร่างกายของเราจะรับรสความหวานไม่เท่ากัน

สามารถแยกได้ตามค่าดัชนีความหวานสัมพัทธ์ (Relative Sweetness Index)

เมื่อเทียบกับน้ำตาลซูโครส เป็นหลัก ที่ระดับ 100 จะเห็นได้ว่า น้ำตาลแลคโตส ที่ระดับ 20 จะหวานน้อยสุด

น้ำตาลผลไม้ หรือ น้ำตาลฟรุกโตส (Fructose)? = 140

น้ำตาลอ้อย (น้ำตาลทราย)? หรือ น้ำตาลซูโครส (Sucrose)? = 100

น้ำตาลกลูโคส (Glucose)? = 70 ? 80

น้ำตาลนม หรือ น้ำตาลแลคโตส (Lactose)? = ?20

นอกจากนี้ น้ำตาลในธรรมชาติ มีขนาดไม่เท่ากัน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม หลัก คือ

น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (มีขนาดเล็ก) เช่น น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลกาแลคโตส น้ำตาลฟรุกโตส

และน้ำตาลโมเลกุลคู่ (มีขนาดใหญ่)? เช่น น้ำตาลซูโครส? น้ำตาลแลคโตส

เมื่อร่างกายของเราได้รับน้ำตาลโมเลกุลคู่ ขนาดใหญ่ จะต้องย่อยให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ขนาดเล็กก่อน จึงจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

 

Cr 😕 www.foodnetworksolution.com