พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายประจวบ ไชยสาส์น ประธานปรึกษาบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนาม และมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายวสันต์ จีนหลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเรียน การสอน สหกิจศึกษา และความร่วมมืออื่นๆ ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในโอกาสนี้ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ได้มอบโคนม จำนวน 20 ตัวให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

ข่าวสั้น : https://goo.gl/9uARJA

Cr : https://goo.gl/TgYk3o